Beirut Art Fair 2012

Event: 5 July 12 - 8 July 12

Welcome you on our booth nr. D5
VIP Opening on Thursday July 5th, 6 – 10 pm
– http://www.menasart-fair.com/

REPRESENTED ARTISTS:

ZHOU Chunya, TU Hongtao, HE Sen, LI Xi, LIN Hairong, MAO Yan, WANG Niandong, WANG Ziwei, XIAOXIA, YANG Liming, YANG Shu, ZENG Hao

Tu Hongtao - untitled
oil on canvas, 110 x 30 cm, 2009